Hälleströms finbladiga sågverk

Arbetarna

De mantalsskrivna sågverksarbetarna ca 1800-1860

1 Skilling 1827

Inför starten anlitades sågdrängen Olof Falck från Lejonströms såg i Skellefteå som sågställare och de två sågdrängarna (sågkarl) Per Öhlund och Per Wikström från Håkansön. Dessa anlitades 1800 eller kanske redan året innan och de mantalsskrevs inledningsvis i Sjulsmark. År 1803 tillkom Per Hortberg från Arnemark, men född i Hortlax. Senare kom i regel fem ordinarie sågdrängar att vara anlitade och bosatta i Hälleström.

 

Tack vare en bevarad lönebok efter sågdrängen Mikael Markström från åren 1824-1825 får man en bild av hur arbetet kunde vara fördelat under året och ersättningen per dagsverke, som då var 12 Skillingar. Eftersom det då rådde 12 timmars arbetsdag så bör ersättningen ha varit 1 Skilling per timma. Denna lönebok fanns bevarad i en gammal byrå på gårdens övervåning som hittades vid utrensning.

 

I beskrivningen från ungefär 1848 framgår att de ordinarie sågdrängarnas dagspenning var 24 Skillingar. Sågställaren Marcus Falcks kontanta lön utgjorde 233.16 Riksdaler, sågställarlön på 1 Rdr per dygn samt "sågar procent" utgörande 2 tunnor korn och ½ tunna råg per 1000 tolfter sågade bräder.

 

 

 

 

 

Sågställare/bokhållare/inspektor

Årtal ungefär

Noteringar

Olof Falck (1758-1830)

1800-1821

Inflyttad från Skellefteå 1800

Marcus Falck (1799-1885)

1821-1860

Bokhållare 1825, inspektor 1838. Även inspektor vid Ljuså såg i Överluleå 1852-1853

Johan Engström (1818-1903)

1851

Enligt mantalslängd, annars sågarbetare

Adolf Fredrik Falck (1829-1899)

1852-1853

Sågställare enligt mtl 1853

Sågdrängar

Årtal ungefär

Noteringar

Per Mickelsson Öhlund (1779-1852)

1800-1818

Nybyggare i Tvärån, Älvsbyn

Per Persson Wikström (1773-1834)

1800-1810

Håkansön 1811

Per Andersson Hortberg (1775-1843)

1803-1826

Blind på ena ögat, bräcklig

Erik Vidgren (f. 1772)

1803

Rosvik

Per Nilsson

1804

Eventuellt från Sjulsmark?

Karl Olof Falck (1792-1845)

1809, 1811

Nybyggare i Kälsheden 1822

Mikael Markström (1783-1870)

1813-1846

Dräng från Porsnäs

Karl Hjertberg (f. 1769)

1817

 

Isak Bäckström (1791-1849)

1818-1830

Dräng från Sjulsmark, född i Luleå

Josef Tornander (1769-1840)

1818-1822

Nybyggare i Abborrtjärn 1822

Jonas Jonsson (f. 1797)

1819-1820

Till Sjulsmark

Per Markström (1795-1872)

1821-1823

Dräng från Sjulsmark, åbo i Holmträsk

Nils Markström (1796-1865)

1824-1854

Dräng från Nederluleå, född i Sjulsmark

Mårten Öqvist (1803-1882)

1825-1827

Dräng från Sjulsmark, åbo i Pålsträsk

Erik Öberg (1803-1875)

1826-1860

Dräng från Ersnäs, född i Råneå

Anders Bergström (1807-1867)

1826-1860

Dräng 1825. Per Hortbergs son

Erik Mikael Markström (1813-1881)

1847-1860

Mikael Markströms son

Johan Engström (1818-1903)

1849-1855

Dräng 49, lös 50, sågarbetare

Karl Fredrik Markström (1830-1890)

1854-1860

Sågdräng 1858, 60

Ej mantalsskrivna

Årtal ungefär

Källa

Lars Andersson (1784-1859)

1812

Husförhör (från Sjulsmark)

Marcus Falck

1818-1821

Födelseböcker, nybyggesansökan

Erik Mikael Markström

1836-1846

Födelseböcker (dräng, sågkarl 1842)

Johan Engström

1844-1848

Födelseböcker (från Ersnäs)