Hälleströms finbladiga sågverk

Såghuset och byggnader

Sågen driftsattes under år 1801 och den 22 oktober gjordes en syn för skattläggning med uppgifter om att såghuset med två våningar var 17,8 m långt, 10,1 m brett och 9,2 m högt upp till takbandet. Stommen var av bjälkar och sparrar som brädfordrats och taket var troligen av bräder. Sågen bestod av två ramar och i varje ram satt det åtta sågblad.

 

På kartan från Skattläggningen 1811 (se bilden till höger) framgår att det fanns 12 byggnader i Hälleström, dock utan närmare beskrivning. Längst till höger på södra sidan ses inspektorsbostaden (Falcks gård) och intill sågen fanns en så kallad skvaltkvarn där man malde mjöl. Över dammen på norra sidan ses en mindre och större byggnad och längre ut på ängsmarken ses två byggnader på platsen som kallas "ope tomta" (här ska åtminstone sågdrängarna senare ha bott i ett hus med två våningar och tre lägenheter på varje våning). Det gula området var platsen för nybygget och huset i höjd med sågen var den så kallade "Gammelgården" och den första bostaden för arbetarna, antagligen med en tillhörande ladugård till vänster. Det var då en portbyggnad som flottades hit från Sjulsmark. Byggnaderna strax ovanför är platsen där sågdrängen Mikael Markström åtminstone senare hade sin lilla stuga.

 

I en beskrivning av byggnader från ungefär 1848 upplyser om att inspektorsbyggnaden bestod av 3 rum och kök, nödvändiga ladugårdshus och stallbyggnad. Sågarbetarna innehade två smärre stugor. Inspektor Falck uppgavs ha 6 kor och 1 häst. De fem sågdrängarna hade 2-3 kor vardera och fick bruka små jordlotter genom arrende. För två av dessa var arrendekostnaden 16 Rdr och för två andra 21 medan den femte inte behövde betala någonting. Något åkerbruk fanns det inte möjlighet till eftersom marken var så känslig för frost.

 

 

 

 

 

Karta från skattläggningen 1811