Hälleströms finbladiga sågverk

Familjerna

Nedan är en sammanställning över familjerna i Hälleström mellan åren 1801-1860 (öppna i nytt fönster). När sågen lades ner blev byborna huvudsakligen jordbrukare och fick bruka mark och gårdar på arrende ända fram till 1894.