Hälleströms finbladiga sågverk i Piteå socken

Välkommen till min sida om Hälleström där ett finbladigt sågverk fanns under 1800-talet och som ägdes av Kungahuset när det begav sig.

Här står jag vid dörren till min farfars farfars fars gamla gård 2016

Christer Öbergs

Släktforskning

Kort historik

År 1796 gjordes en ansökan om att få anlägga ett finbladigt sågverk vid Rosån ca 5 km från Sjulsmark i Piteå. Detta blev godkänt 1798 och 1801 skedde skattläggning eftersom sågen hade driftsatts. Sågen bestod av två ramar med åtta sågblad i respektive ram. Som sågställare anlitades sågdrängen Olof Falck från Lejonströms såg i Skellefteå och vid sågen som allmänt kallades för "Sörsåga", dvs. sågen i söder jobbade i regel fem ordinarie sågdrängar (”sågare”).

 

År 1803 fick ägarna även rättighet att anlägga krononybygget Hälleström godkänt och för en eventuell framtida klyvning ingick även Kälen (blivande Kälsheden/Rosfors). Ett mindre sågverkssamhälle byggdes upp med nödvändiga byggnader och detta lade grunden till själva byn. Namnet Hälleström kommer från att Rosån strömmade över en berghäll som var själva förutsättningen för sågverksanläggningen. De fem fasta sågdrängarna fick bruka varsin jordlott i Hälleström på arrende för att kunna föda 2-3 kor. År 1827 blev kungen Karl XIV Johan ägare och kom sedan att vara i kunglig ägo fram till 1855 med undantag för åren 1848-1851. Runt 1860 lade det nya Gällivare-bolaget ner sågen och man satsade på en ångsåg i Munksund som driftsattes år 1860.

 

 

Redan som barn fick jag höra att det hade funnits ett sågverk i byn av min farfar och att våra förfäder hade jobbat och bott vid sågen. År 2008 gav jag ut min bok "Hälleström - en före detta industri- och jordbruksby i Piteå socken". Efter det har jag tack vare att arkiv har börjat indexeras fått tag på mer uppgifter om sågen och verksamheten från Lövsta bruks arkiv i Uppsala som förvaltar arkivet efter Österby bruk, Skultuna bruks arkiv som förvaltas vid Västerås stadsarkiv samt Centralarkivet i Piteå. Målsättningen med den här sidan är att göra delar av mitt källmaterial tillgängligt och att skapa sökbara register på anlitade personer. Jag har sedan tidigare även en blogg Hälleströmsbloggen som nu kommer att handla mer om själva byn.

 

 

Vy över gamla sågplatsen 2007
Vy över gamla sågplatsen 1933